Counseling

Wat is counseling:

Counseling is een vorm van psychische hulpverlening, waarbij op een professionele manier wordt gewerkt met cliënten. Bij counselling ga je uit van de innerlijke kracht van de cliënt. Samen ga je op zoek naar antwoorden op de vragen en problemen van de cliënt. Met deze antwoorden kan de cliënt leren om manager van zijn eigen leven te worden.

Dit kan door een aantal gesprekken, afhankelijk van de persoonlijke situatie.  In landen als Engeland, Canada en de Verenigde Staten is counseling al helemaal ingeburgerd.

Wat is mijn werkwijze als counselor
Door middel van gesprekken gaan we op zoek naar de problemen waar je op dit moment in je leven tegen aan loopt. Waardoor de problemen zijn ontstaan is hierbij niet van groot belang. Het gaat erom dat deze problemen er nu zijn en dat we een manier vinden om ze of op te lossen of om ze leefbaar te maken.

Tegenwoordig hebben veel mensen het moeilijk doordat ze alleen maar dingen “moeten” doen. De omgeving legt een druk op je neer. Dit kan zich uiten in stress, een burn-out of depressieve gevoelens. Door te brainstormen gaan we kijken wat je echt zou willen in het leven. In een later stadium gaan we kijken of deze ideeën ook echt haalbaar zijn en welke het meest belangrijk voor je zijn om te kunnen halen.

Actieplan

Zodra duidelijk is wat je echt wilt doen en we zeker weten dat het ook haalbaar is gaan we bekijken op welke manier je dat zou kunnen doen. We gaan een actieplan maken waar je dan zelf mee aan de slag gaat. Dit kan soms een beetje moeilijk zijn, maar dan zal ik er voor je zijn om je te ondersteunen en te begeleiden.

Je bent te allen tijde de baas over je eigen stappen en je eigen ideeën. Ik ben alleen een steuntje in de rug.

Beroepsgeheim:

Binnen de counseling heb ik een geheimhoudingsplicht. Er zal geen informatie aan derden verstrekt worden, tenzij de cliënt hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.